ChrisAshley2013STMW02SMount

 

2013-02-STMW-Mountain, 2013, graphite on paper, 10 x 8 inches