ChrisAshley2013STMW03SMountain10x8in

 

 

2013-03-STMW-Mountain, 2013, graphite on paper, 10 x 8 inches